Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8482
Title: Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh, PGS.TS.
Phạm, Hồng Chương, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Đính, GS.TS.
Ngô, Đức Anh, Th.S
Keywords: Quản trị kinh doanh lữ hành
Kinh doanh lữ hành
Giáo trình
Đại lý lữ hành
Doanh nghiệp lữ hành
Phát triển kinh doanh lữ hành
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
Description: Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh và PGS.TS. Phạm Hồng Chương; 495 trang
Table of contents: Chương I: Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành; Chương II: Các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành; Chương III: Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8482
ISBN: 978-604-909-0837
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanTriKinhDoanhLuHanh.TT.pdfMục lục616.8 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanTriKinhDoanhLuHanh.TV.pdfNội dung47.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.