Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8395
Title: Mô phỏng số của đặc tính của lưu lượng khí qua ống khói nhiệt loại nghiêng
Other Titles: Numerical simulation of characteristics of the induced air flowrate through inclined solar chimneys
Authors: Nguyễn, Quốc Ý
Keywords: Thông gió tự nhiên
Ống khói nhiệt
Hiệu ứng nhiệt
Lưu lượng
CFD
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 137 - 141
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8395
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongSoDacTinh.TT.pdfTóm tắt133.7 kBAdobe PDFView/Open
MoPhongSoDacTinh.TV.pdfNội dung664.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.