Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8375
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nước thải chế biến Surimi đến quá trình làm sạch sinh học và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm
Authors: Trần, Thùy Dung
Advisor: Trần, Văn Quang, PGS.TS.
Keywords: Nước thải chế biến thủy sản
Nước thải chế biến Sumiri
Hệ thống xử lý nước thải
Quá trình làm sạch sinh học
Kiểm soát ô nhiễm
Nhà máy Chế biến Thủy sản Bắc Đẩu
Kỹ thuật môt trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 129 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8375
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThuyDung.TT.pdfTóm tắt2.88 MBAdobe PDFView/Open
TranThuyDung.TV.pdfToàn văn19.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.