Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8354
Title: Các thông số của quá trình lọc sinh học xử lý nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung: kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: The parameters of biofilters in municipal wastewater treatment from combine sewage system: experiments and results in DaNang city
Authors: Trần, Hà Quân
Võ, Đình Pho
Phan, Thị Kim Thủy
...
Keywords: Danang city
Biofilters
Municipal wastewater
Combined sewerage system
Wastewater treatment
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(102). 2016; Trang 70 - 74
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8354
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacThongSo.TT.pdfTóm tắt138.62 kBAdobe PDFView/Open
CacThongSo.TV.pdfNội dung926.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.