Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8329
Title: Nghiên cứu sản xuất nước giải khát từ mủ trôm Sterculia foetida latex
Other Titles: Manufacture of soft drink from Sterculia foetida latex
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Lê, Nguyễn Huyền My
Trương, Văn Thiên
Keywords: Nước giải khát
Mủ trôm
Phép thử so hàng
Phép thử thị hiếu
Chất khoáng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(100). 2016; Trang 103 - 107
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8329
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSanXuatNuocGiaiKhat.TT.pdfTóm tắt143.9 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSanXuatNuocGiaiKhat.TV.pdfNội dung260.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.