Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8255
Title: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà Nẵng
Other Titles: A study of Customer-Based Brand Equity for bottled-water brands in Danang market
Authors: Phạm, Thị Lan Hương
Trương, Đình Quốc Bảo
Keywords: Thương hiệu
Tài sản thương hiệu
Tài sản thương hiệu định hướng khách hàng
Nước uống đóng chai
Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(123).2018; Trang 41 - 45
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8255
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuTaiSanThuongHieu.TT.pdfTóm tắt132.5 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuTaiSanThuongHieu.TV.pdfNội dung1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.