Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8183
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Linh Phương
Advisor: Nguyễn, Đình Huấn, TS.
Keywords: Ô nhiễm môi trường không khí
Đánh giá hiện trạng
Đề xuất giải pháp
Khu Công nghiệp Hòa khánh Đà Nẵng
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 111 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8183
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoLinhPhuong.TT.pdfTóm tắt799.63 kBAdobe PDFView/Open
VoLinhPhuong.TV.pdfToàn văn11.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.