Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8166
Title: Phân tích thành phần hóa học trong đài hoa bụp giấm tươi trồng tại Đắk Lắk (Hibiscus Sabdariffla L.) bằng phương pháp khối phổ phân giải cao
Other Titles: A study on components of fresh roselle petals (Hibiscus Sabdariffla L.) planted in Dak Lak by HR-MS
Authors: Phùng, Văn Trung
Phạm, Hồng Ngọc
Nguyễn, Thị Hồng Thắm
...
Keywords: Hibiscus Sabdariffla
Bụp giấm
Khối phổ phân giải cao
Phân tích hóa học
Chống oxy hóa
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 141 - 145
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8166
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichThanhPhanHoaHoc.TT.pdfTóm tắt146.72 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichThanhPhanHoaHoc.TV.pdfNội dung427.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.