Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8112
Title: Về chuyển động của chất điểm dưới tác động của hàm điều khiển đa thức
Other Titles: About the motion of object under the influence of polynomial controllibility function
Authors: Lê, Hải Trung
Keywords: Hàm trạng thái
Hàm điều khiển
Tiêu chuẩn Kalman
Đa thức
Hệ động lực học
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(114). 2017; Trang 124 - 127.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8112
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VeChuyenDong.TT.pdfTóm tắt86.22 kBAdobe PDFView/Open
VeChuyenDong.TV.pdfNội dung508.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.