Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8091
Title: Bộ nghịch lưu kép tăng áp ba pha cho động cơ không đồng bộ ba pha sáu đầu dây
Other Titles: A three phase dual boost inverter for open-end winding induction motor
Authors: Tô, Thanh Lợi
Nguyễn, Minh Khai
Đỗ, Đức Trí
...
Keywords: Điều khiển động cơ ba pha sáu dây
Ngắn mạch
Nghịch lưu nguồn Z
Nghịch lưu tăng áp
Nghịch lưu kép
Điều chế độ rộng xung (PWM)
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 43 - 46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8091
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BoNghichLuuKep.TT.pdfTóm tắt68.07 kBAdobe PDFView/Open
BoNghichLuuKep.TV.pdfNội dung672.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.