Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8080
Title: Ảnh hưởng của sóng hài dòng điện trong động cơ từ trở
Other Titles: Influence of harmonic current in switched reluctance motor
Authors: Phí, Hoàng Nhã
Đào, Quang Thủy
Nguyễn, Sơn Tùng
...
Keywords: Động cơ từ trở
Sóng hài dòng điện
Vật liệu vô định hình
SRM
Mô-men đập mạch
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(122).2018; Trang 57 -60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8080
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongCuaSongHai.TT.pdfTóm tắt64.04 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuongCuaSongHai.TV.pdfNội dung485.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.