Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7789
Title: Khả năng chịu sét của cách điện 500KV
Other Titles: Lightning-against capability of insulator at 500KV power substation
Authors: Nguyễn, Hồng Anh
Đinh, Thành Việt
Lê, Cao Quyền
...
Keywords: Trạm biến áp
Thiết bị điện
Quá điện áp khí quyển
Sét
EMTP – RV
Cách điện
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(88).2015; Trang 1 - 5
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7789
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaNangChiuSet.TT.pdfTóm tắt69.08 kBAdobe PDFView/Open
KhaNangChiuSet.TV.pdfNội dung504.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.