Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7733
Title: Nghiên cứu lớp thụ động ức chế ăn mòn đa kim loại Mo/Zr/Ti trên nền thép
Other Titles: Corrosion inhibition of steel by chromium-free conversion coating on inorganic (Mo/Zr/Ti)
Authors: Dương, Thị Hồng Phấn
Nguyễn, Tiến Dũng
Lê, Minh Đức
Đào, Hùng Cường
Keywords: Na2MoO4
K2ZrF6
H2TiF6
Chống ăn mòn
Lớp phủ thụ động
Thiết bị phun sương muối
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 62 - 66.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7733
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuLopThuDong.TT.pdfTóm tắt86.78 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuLopThuDong.TV.pdfNội dung525.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.