Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7731
Title: Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ vỏ đầu tôm bằng enzyme alcalase
Other Titles: Research on obtaining protein hydrolysate from shrimp head waste using alcalase enzyme
Authors: Bùi, Đông Xuân
Phạm, Thị Mỹ
Huỳnh, Văn Anh Thi
Trần, Trung Thanh Bình
Ngô, Thị Ngọc Bích
Nguyễn, Văn Tuyên
Hà, Ngọc Tuấn
Keywords: Chế phẩm dịch đạm (PPH)
Vỏ đầu tôm
Enzyme alcalase
Bacillus lichenifomis
Protein
Protease
Endopeptidase
Hợp chất có hoạt tính sinh học
Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 7(116). 2017; Trang 21 - 26.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7731
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThuNhan.TT.pdfTóm tắt89.79 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThuNhan.TV.pdfNội dung539.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.