Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7622
Title: Năm áp lực cạnh tranh của VNPT Quảng Bình
Other Titles: The five competitive forces of Quang Binh's VNPT
Authors: Phạm, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Hồ Phương Thảo
Phan, Thị Thùy Trang
Keywords: VNPT Quảng Bình
Sức ép cạnh tranh
Dịch vụ viễn thông
Chiến lược cạnh tranh
Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 112 - 116.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7622
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NamApLucCanhTranh.TT.pdfTóm tắt71.59 kBAdobe PDFView/Open
NamApLucCanhTranh.TV.pdfNội dung1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.