Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7606
Title: "Đàn ghi-ta của Lor-Ca" (Thanh Thảo) và năng lực gợi dẫn của bút pháp tượng trưng - siêu thực
Other Titles: "The Guitar Lorca" poem by Thanh Thao and its stimulating ability of surrealism art
Authors: Bùi, Trọng Ngoãn
Keywords: Bút pháp siêu thực
Bút pháp tượng trưng
Quy chiếu
Liên văn bản
Diễn ngôn thơ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 8(117). 2017; Trang 40 - 43.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7606
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanGhiTaCuaLor-Ca.TT.pdfTóm tắt73.64 kBAdobe PDFView/Open
DanGhiTaCuaLor-Ca.TV.pdfNội dung887.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.