Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7580
Title: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp - nghiên cứu thực nghiệm tại ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: Determinants of capital structure - an empirical analysis of listed food companies oN Vietnam’s stock market
Authors: Bùi, Ngọc Toản
Keywords: Cấu trúc vốn
Nợ
Yếu tố ảnh hưởng
Ngành thực phẩm
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 133 - 136
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7580
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CacYeuToTacDong.TT.pdfTóm tắt76.78 kBAdobe PDFView/Open
CacYeuToTacDong.TV.pdfNội dung247.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.