Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7532
Title: Giáo trình Quản lý dự án đầu tư
Authors: Từ, Quang Phương. TS
Keywords: Dự án
Dự án đầu tư
Quản lý dự án
Giáo trình
Kinh tế
Khoa học quản trị
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội
Description: Sách; 303 trang.
Table of contents: Chương I: Tổng quan về dự án đầu tư; Chương II: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án; Chương III: Lập kế hoạch dự án; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7532
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhQuanLyDuAnDauTu.TT.pdfMục lục565.77 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhQuanLyDuAnDauTu.TV.pdfNội dung15.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.