Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7488
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người khai Hải quan đối với dịch vụ Hải quan điện tử tại Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Bích Lê
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Dịch vụ Hải quan điện tử
Nghiên cứu
Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 138 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7488
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichLe.TT.pdfTóm tắt697.01 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichLe.TV.pdfToàn văn3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.