Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7452
Title: Bộ tạo hỗn hợp dùng cho xe máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Other Titles: Mixing system for LPG motorbikes
Authors: Bùi, Văn Ga, PGS.TSKH.
Nguyễn, Hữu Huệ, KS.
Keywords: Xe máy
Nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Bộ tạo hỗn hợp
Issue Date: 2000
Publisher: Tạp chí Giao thông Vận tải
Abstract: Trên cơ sở phân tích đường đặc tính lý tưởng của bộ chế hòa khí, bài báo giới thiệu kết cấu ưu của bộ tạo hỗn hợp gồm một carburetor và một van bypass không tải dùng cho xe máy 110 cm³ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
Description: Tạp chí Giao thông Vận tải số 12/2000; Trang 44-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7452
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BoTaoHonHop.TV.PDFNội dung5.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.