Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7447
Title: Tác động của việc đánh giá thường xuyên đến kết quả học tập môn Toán cao cấp của sinh viên tại Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Other Titles: The impact of regular formal assessment on students’ outcome of advanced mathematics at banking academy - Phu Yen Branch
Authors: Trần, Thị Nhất
Keywords: Đánh giá thường xuyên
Đánh giá
Toán cao cấp
Sinh viên không chuyên
Phương pháp học tập
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(101).2016; Trang 25 - 28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7447
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDongCuaViec.TT.pdfTóm tắt70.28 kBAdobe PDFView/Open
TacDongCuaViec.TV.pdfNội dung200 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.