Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7412
Title: Biện pháp quản lý công tác huy động cộng đồng tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Thị Thu Nguyệt
Advisor: Huỳnh, Thị Tam Thanh, TS.
Keywords: Huy động cộng đồng
Cộng đồng xã hội
Giáo dục tiểu học
Thăng Bình
Quảng Nam
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 132 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7412
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThuNguyet.TT.pdfTóm tắt311.12 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiThuNguyet.TV.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.