DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/730

Nhan đề: Nhận xét sơ bộ về hoạt động của phó từ Hán việt trong tiếng Việt (Trên tư liệu một số văn bản từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 21)
Tác giả: Đào, Thanh Lan
Từ khoá: phó từ
Tiếng Hán
tiếng Việt
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Ngôn Ngữ, Số 2/2007, Trang 11-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/730
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0030.pdf5,44 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback