Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7259
Title: Nghiên cứu quá trình sản xuất sữa chua đậu nành bằng hệ vi sinh vật trong Kefir
Other Titles: Research on soy yogurt production from microorganisms in Kefir
Authors: Trần, Thị Hà Ny
Nguyễn, Quang Đạt
Nguyễn, Thị Lan Anh
Trương, Văn Thiên
Phạm, Thị Hương
Keywords: Đậu nành
Sữa chua đậu nành
Kefir
Lên men
Raffinose
Stachyose
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1; Trang 105-109
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7259
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuQuaTrinhSanXuat.TT.pdfTóm tắt80.47 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuQuaTrinhSanXuat.TV.pdfNội dung391.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.