Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7238
Title: Phân tích sàn phẳng bê tông cốt thép có góc lõm trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang(tải trọng động đất)
Other Titles: An analysis of reinforced concrete flat slabs with concave angles in structures of multi-storey buildings subjected to horizontal loads(earthquake load)
Authors: Trương, Hoài Chính
Keywords: Sàn phẳng
Góc lõm
Tải trọng động đất
Độ cứng
Công trình cao tầng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1. Trang 13-15
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7238
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichSanPhang.TT.pdfTóm tắt82.51 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichSanPhang.TV.pdfNội dung466.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.