Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7159
Title: Phát triển du lịch cộng đồng huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Thành Diễn
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Phát triển du lịch cộng đồng
Du lịch cộng đồng
Du lịch sinh thái cộng đồng
Cộng đồng du lịch
Huyện KonPlông
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7159
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhDien.TT.pdfTóm tắt994 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhDien.TV.pdfToàn văn6.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.