Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7076
Title: Quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Authors: Văn, Công Học
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Quản lý Nhà nước
Bảo hiểm thất nghiệp
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7076
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanCongHoc.TT.pdfTóm tắt2.58 MBAdobe PDFView/Open
VanCongHoc.TV.pdfToàn văn19.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.