Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6948
Title: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Authors: A, Vượng
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Cơ cấu cây trồng
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng
Huyện Đắk Hà
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6948
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AVuong.TT.pdfTóm tắt998.08 kBAdobe PDFView/Open
A.Vuong.TV.pdfToàn văn8.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.