Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6925
Title: Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu
Other Titles: Study of cascade refrigeration applications to technology of preserving blood and blood products
Authors: Hoàng, Ngọc Đồng
Nguyễn, Thành Văn
Lê, Minh Trí
Keywords: Thiết bị lạnh cryo
Tế bào gốc
Chu trình lạnh Pictet
Sản xuất nitơ lỏng
Hệ thống lạnh ghép tầng
Khoa học Kỹ thuật
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6925
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDungMayLanh.TT.pdfTóm tắt72.6 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDungMayLanh.TV.pdfNội dung337.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.