Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6924
Title: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực
Other Titles: Biochemical characteristics of raw material used for procesing squid liver oil
Authors: Bùi, Xuân Đông
Đặng, Đức Long
Phạm, Trần Vĩnh Phú
Tạ, Ngọc Ly
Đoàn, Thị Hoài Nam
Lê, Lý Thùy Trâm
Võ, Công Tuấn
Keywords: Dầu gan mực
Lipit
Protease
Lipase
Salmonella
Protein
E.coli
Kim loại nặng
Khoa học Kỹ thuật
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6924
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotSoDacDiemHoaSinh.TT.pdfTóm tắt76.07 kBAdobe PDFView/Open
MotSoDacDiemHoaSinh.TV.pdfNội dung366.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.