Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/630
Title: Cho thuê tài chính trong quá trình đa dạng hóa dịch vụ của các ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Minh Trí
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Dịch vụ
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 16(238)-15/8/2007, Tr.34-36,60
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/630
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0116.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.