Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6256
Title: Quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Authors: Trịnh, Quang Lộc
Advisor: Đặng, Quốc Bảo
Keywords: Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn
Trường trung học cơ sở
Quận Sơn Trà
Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6256
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhQuangLoc.TT.pdfTóm tắt550.84 kBAdobe PDFView/Open
TrinhQuangLoc.TV.pdfToàn văn1.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.