Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6046
Title: Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng cho ngành bán lẻ
Authors: Phạm, Thị Lan Hương
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Ngô, Thị Hồng
Keywords: Thương hiệu
Trải nghiệm thương hiệu
Quan hệ thương hiệu
Ngành bán lẻ
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6046
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiLanHuong.TT.pdfTóm tắt619.27 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiLanHuong.TV.pdfToàn văn2.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhamThiLanHuong.BCPP.pdfBáo cáo phân tích1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.