Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6044
Title: Giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính cho hộ trồng cao su khu vực Tây Nguyên
Authors: Phan, Đình Anh
Bùi, Quang Trung
Mai, Thị Thanh Chung
Keywords: Rủi ro tài chính đối với nông dân
Hộ trồng cao su
Khu vực Tây Nguyên
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6044
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanDinhAnh.TT.pdfTóm tắt285.03 kBAdobe PDFView/Open
PhanDinhAnh.TV.pdfToàn văn849.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.