Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6041
Title: Khảo sát, điều khiển đặc tính hỗn độn và sự phân nhánh trong động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu
Authors: Nguyễn, Lê Hòa
Nguyễn, Hoàng Mai
Lê, Tiến Dũng
Keywords: Chuyển động hỗn độn
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6041
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeHoa.TT.pdfTóm tắt726.1 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLeHoa.TV.pdfToàn văn2.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.