Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6036
Title: Nghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương
Đỗ, Thu Hà
Trần, Ngọc Sơn
Keywords: Vi khuẩn Bacillus
Xử lý nước thải thủy sản
Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang
Đà Nẵng
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6036
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLanPhuong.TT.pdfTóm tắt727.67 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLanPhuong.TV.pdfToàn văn7.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.