Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6034
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua khu vực miền Trung
Authors: Phan, Cao Thọ
Trần, Hoàng Vũ
Ngô, Thị Mỵ
Trần, Thị Phương Anh
Hoàng, Bá Đại Nghĩa
Keywords: Hệ thống cảnh báo an toàn giao thông
Mạng lưới đường bộ
Miền Trung
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6034
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanCaoTho.TT.pdfTóm tắt3.36 MBAdobe PDFView/Open
PhanCaoTho.TV.pdfToàn văn22.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.