Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6032
Title: Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu - Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam
Authors: Trịnh, Thị Trinh
Nguyễn, Quang Minh Nhi
Lê, Phương Dung
Keywords: Cấu trúc vốn của doanh nghiệp
Ngành Sản xuất vật liệu xây dựng
Việt Nam
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6032
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhThiTrinh.TT.pdfTóm tắt975.27 kBAdobe PDFView/Open
TrinhThiTrinh.TV.pdfToàn văn4.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.