Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6029
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới
Authors: Lê, Đình Dương
Ngô, Văn Dưỡng
Phạm, Văn Kiên
Huỳnh, Văn Kỳ
Keywords: Ổn định hệ thống điện
Nguồn, tải và cấu trúc lưới
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6029
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDinhDuong.TT.pdfTóm tắt1.35 MBAdobe PDFView/Open
LeDinhDuong.TV.pdfToàn văn9.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.