Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6028
Title: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điện
Authors: Nguyễn, Hữu Hiếu
Trần, Anh Tuấn
Trần, Nhật Thiện
...
Keywords: Công nghệ PLC
Power Line Communication
Thiết kế bộ truyền tin trên lưới điện phân phối 220 V
Thiết bị truyền, nhận tín hiệu điều khiển
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6028
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuHieu.TT.pdfTóm tắt3 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuHieu.TV.pdfToàn văn40.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.