Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6025
Title: Tổng hợp và phân tích đặc tính của Ôxít Kẽm (ZnO) cấu trúc Nano/Micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím
Authors: Nguyễn, Linh Nam
Nguyễn, Thanh Hội
Ngô, Huỳnh Bửu Trọng
Nhóm TRT A&SM
Keywords: Phân tích đặc tính của Ôxít Kẽm
ZNO
Cấu trúc Nano/Micro
Vật liệu hấp thụ tia cực tím
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6025
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLinhNam.TT.pdfTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
NguyenLinhNam.TV.pdfToàn Văn3.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.