Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6024
Title: Xây dựng trò chơi đóng vai để nâng cao hiệu quả học tập kiến thức di truyền học cho sinh viên khóa Sinh - Môi trường
Authors: Cáp, Kim Cương
Nguyễn, Thị Hải Yến
Đặng, Thị Yến Nhi
Keywords: Trò chơi trong dạy học
Phương pháp dạy học
Kiến thức di truyền học
Sinh viên
Khoa Sinh - Môi trường
Issue Date: 2013-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6024
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CapKimCuong.TT.pdfTóm tắt389.09 kBAdobe PDFView/Open
CapKimCuong.TV.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.