Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6019
Title: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Hoài
Trương, Minh Đức
Keywords: Hiệu ứng phi cổ điển đa mode
Hiệu ứng đan rối
Viễn chuyển lượng tử
Trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6019
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiXuanHoai.TT.pdfTóm tắt851.81 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiXuanHoai.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.