Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6018
Title: Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Nguyễn, Quang Báu
Keywords: Hệ bán dẫn hai chiều
Hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn khối
Phương trình động lượng tử
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6018
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHieu.TT.pdfTóm tắt375.45 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanHieu.TV.pdfToàn văn798.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.