Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6012
Title: Nghiên cứu ngữ nghĩa của các động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan trong tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học tri nhận (Đối chiếu tiếng Việt)
Authors: Trần, Thị Thùy Oanh
Ngô, Thị Hiền Trang
Lê, Minh Hiệp
Keywords: Động từ chỉ sự tri giác bằng giác quan
Ngôn ngữ học tri nhận
Tiếng Anh đối chiếu tiếng Việt
Ngữ nghĩa
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6012
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuyOanh.TT.pdfTóm tắt206.84 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuyOanh.TV.pdfToàn văn1.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranThiThuyOanh.BB.pdfBài báo1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.