Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6011
Title: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đơn vị thực tập cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Authors: Châu, Ngọc Tuấn
Đinh, Thế Vũ
Thân, Trọng Hoài Trang
Keywords: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm
Sinh viên thực tập
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6011
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauNgocTuan.TV.pdfToàn văn6.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.