Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6010
Title: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Authors: Trương, Văn Thanh
Trịnh, Thế Anh
Đỗ, Thế Cường
Nguyễn, Vinh San
Keywords: Đánh giá chất lượng hoạt động dạy học
Giáo dục đại học
Ý kiến của sinh viên
Hoạt động giảng dạy của giảng viên
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6010
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongVanThanh.TT.pdfTóm tắt290.71 kBAdobe PDFView/Open
TruongVanThanh.TV.pdfToàn văn8.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.