Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6009
Title: Ứng dụng Iso 9001:2008 trong quản lý khoa học và đào tạo sau đại học - Tình huống tại Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Authors: Đường, Thị Liên Hà
Đặng, Thị Thạch
Dương, Quỳnh Anh
Keywords: Tiêu chuẩn ISO 9000
Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6009
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiLienHa.TT.pdfTóm tắt318.82 kBAdobe PDFView/Open
DuongThiLienHa.TV.pdfToàn văn4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.