Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6007
Title: Tích hợp các Module Elearning, công tác sinh viên và học phí vào hệ thống quản lý đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Authors: Phan, Đình Vấn
Đặng, Ngọc Châu
Nguyễn, Văn Vương
Keywords: Hệ thống quản lý đào tạo
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6007
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanDinhVan.TT.pdfTóm tắt1.26 MBAdobe PDFView/Open
PhanDinhVan.TV.pdfToàn văn3.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.