Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6006
Title: Nghiên cứu sản phẩm và năng lực đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN ở các cơ quan doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Yến
Lê, Cảnh Dương
Đặng, Vinh
Phạm, Đức Tuấn
Nguyễn, Song Toàn Thư
Keywords: Năng lực đào tạo của trường đại học
Giáo dục đại học
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Cơ quan doanh nghiệp
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6006
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiYen.TT.pdfTóm tắt573.97 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiYen.TV.pdfToàn văn4.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.